შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ქალთა უფლებები


ჩვენი ორგანიზაციის ზრუნვის ერთ-ერთ მთავარ ობიექტს წარმოადგენენ ქალები. ამ მიმართულებით, ძირითადად მუშაობა ხორციელდება კანონთან კონფლიქტში მყოფ და/ან ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის კუთხით
18.12.2017