შემოგვიერთდით Facebook-ზე

პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმა


ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას წარმოადგენს პენიტენციური და პრობაციის სიტემის რეფორმა. პროექტების დიდი ნაწილი, პირდაპირ ან ირიბად სწორედ ამ სფეროს გაძლიერებასა და კვლევას უკავშირდება. მოცემულ თავში არარ შევეხებით იმ პროექტებს, რომლებიც ამავდროულად ხვდება არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულების ქვეთავში და ზემოთ უკვე იქნა განხილული.
18.12.2017