შემოგვიერთდით Facebook-ზე

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება


არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა ორგანიზაციის მთავარი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ორგანიზაციამ განახორციელა და ამჟამადაც ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებს, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის გავითარებას.
18.12.2017