შემოგვიერთდით Facebook-ზე

ბავშვთა კეთილდღეობა


ორგანიზაციის მიერ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ასევე დაინტერესებული მხარეებისთვის შეიქმნა - “ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში არსებული მომსახურების რუკა” (World Vision ).

გარდა ზემოაღნიშნულისა განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები უკავშირდება, კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებს, რომლებიც აღწერილია არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების და პენიტენციური და პრობაციის სისტემაში განხორციელებული პროექტის ფარგლებში.
18.12.2017