შემოგვიერთდით Facebook-ზე

მისია

ა(ა)იპ “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” დაფუძნდა 2013 წლის ბოლოს. ორგანიზაციის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ადვოკატირება, მათი რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების უფლებების დაცვა, ბავშვთა კეთილდღეობისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. ორგანიზაცია დაფუძნებულია გუნდის მიერ, რომელსაც აქვს არასრულწოვანთა მართლმსაჯულებაში, პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში, აგრეთვე ახალგაზრდების ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციის საკითხებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.
16.01.2018