შემოგვიერთდით Facebook-ზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, ზაალ ქიქოძის N7, 0108
ტელ1: +995577284656
ტელ2: +995577284658
სიახლეები
საზოგადოებრივი რადიო ეთერში (რადიო 1) გაიმართა დისკუსია პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხზე. დიკუსიაში მონაწილეობდნენ ტატო ქელბაქიანი
არასამთავრობო ორგანიზაციამ „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“, საერთაშორისო ორგანიზაცია „World vision international”- ის საქართველოს ფილიალის დაფინანსებით
მრგვალი მაგიდა - პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე http://www.osgf.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=15&info_id=4115
სტატია netgazet-ში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხზე
http://netgazeti.ge/law/40844/