შემოგვიერთდით Facebook-ზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, ზაალ ქიქოძის N7, 0108
ტელ1: +995577284656
ტელ2: +995577284658
სიახლეები
ჩვენი ორგანიზაცია ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისის“ დაფინანსებით, პენიტენციურ სისტემის ორ დაწესებულებაში იწყებს სარებილიტაციო პროგრამების განხორციელებას:
რადიო Gipa-ში არასრულწლოვანთა მარლთმსაჯულების კოდექსზე
https://soundcloud.com/radiogipa/euecerwqf4xm
დღეს პენიტენციური დეპარტამენტის #17 დაწესებულებაში ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ფონდის "გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში" ფინანსური მხარდაჭერით
სიუჟეტები პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა