შემოგვიერთდით Facebook-ზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, ზაალ ქიქოძის N7, 0108
ტელ1: +995577284656
ტელ2: +995577284658
სიახლეები
არასამთავრობო ორგანიზაციამ „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“, საერთაშორისო ორგანიზაცია „World vision international”- ის საქართველოს ფილიალის დაფინანსებით
მრგვალი მაგიდა - პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებზე http://www.osgf.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=15&info_id=4115
სტატია netgazet-ში პენიტენციურ სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხზე
http://netgazeti.ge/law/40844/
ჩვენი ორგანიზაცია ფონდ „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისის“ დაფინანსებით, პენიტენციურ სისტემის ორ დაწესებულებაში იწყებს სარებილიტაციო პროგრამების განხორციელებას: